ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ  НА „ТЕХНОКАР” ЕООД, ЕИК:103093128, гр. Варна,   

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

   „ТЕХНОКАР” ЕООД, гр. Варна, в качеството си на администратор на лични данни има задължение да Ви информира за осъществяваното от Дружеството обработване на лични данни, включително и за Вашите права, в качеството Ви на субекти на лични данни.

   Молим, преди да предприемете действия за контакт с нас включително и в електронна среда, да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, за да бъдете информирани относно процеса на обработване на отнасящата се до Вас лична информация.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

  Вашите данни се обработват от дружеството „ТЕХНОКАР” ЕООД, ЕИК:103093128, със седалище, адрес на управление и място на упражняване на дейност: гр. Варна, бул.“Владислав Варненчик“ № 310.

  Обхватът на търговската дейност на Дружеството включва: продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на нови и употребявани леки и лекотоварни автомобили; търговия с резервни части и аксесоари; ежедневно обслужване и профилактика на моторни превозни средства; отдаване под наем на автомобили; събиране и транспортиране на отпадъци, представителство и посредничество. „ТЕХНОКАР” ЕООД, гр. Варна е официален представител на Hyundai за Североизточна България.

Данни за контакт с Администратора на лични данни:

    „ТЕХНОКАР” ЕООД, ЕИК:103093128,

    адрес: гр. Варна, бул.“Владислав Варненчик“ № 310

   тел.052 737373

   e-mail: d.kraichev@technocar.bg

  За контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни:

Йоана Валериева Сиракова 0882 515656;

имейл адрес: y.sirakova@technocar.bg

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

СУБЕКТИ И КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ.

  „ТЕХНОКАР” ЕООД, г. Варна, в качеството си на администратор на лични данни /АЛД/, прилага изцяло принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, конфиденциалност и съотносимост при обработката на лични данни, съгласно нормативните разпоредби в областта на защитата на личните данни на физическите лица, между които и Регламент (ЕС) 2016/679  на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни. 

   В процеса на осъществяване на търговската си дейност, с цел упражняване на права и/ или задължения по договаряне, сключване и изпълнение на облигационни, и трудови правоотношения, и/или изпълнение на законови изисквания,  „ТЕХНОКАР” ЕООД, г. Варна, обработва информация за физически лица: клиенти, контрагенти, служители и работници  – „субекти на лични данни“.

  По отношение на клиентите и контрагентите си Дружеството обработва, следните категории лични данни: три имена, ЕГН и/или дата и място на раждане, адрес, телефон за връзка, имейл адрес, паспортни данни и данни от шофьорска книжка /при необходимост/.

  По отношение на работниците и служителите си Дружеството обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, паспортни данни, адрес, телефон за връзка, трудова и професионална информация, здравна информация и свидетелство за съдимост /при необходимост/.

  ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ:

 • В изпълнение на договор, по който субектът на лични данни е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор;
 • В изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството.
 • В случаите, в които обработването е необходимо за реализиране на целите и легитимните интереси на Дружеството, като в случая преимущество имат интересите и/или основните права и свободи на субектите на лични данни.
 • на основание предоставено свободно, доброволно и информирано съгласие от субектите на лични данни, за една или повече конкретни цели;

  Личните данни обработвани от Дружеството са ограничени до минимално необходимия обем за постигане на целите, за които се обработват, поддържат се в актуален вид, и се съхраняват за срок съобразно договора и регламентираното в закона.  

  „ТЕХНОКАР” ЕООД, г. Варна не предоставя данни на трети лица, с изключение на случаите, когато:

 • Вие лично сте предоставили изричното си съгласие за това;
 • Съществува изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и ние сме задължение да я предоставим по силата на закона;
 • На външни доставчици на услуги при строго спазване на мерките за защита и законовите изисквания.

  ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ „ТЕХНОКАР” ЕООД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА – www. technocar.bg:

  Информираме Ви, че когато посетите интернет платформата www. technocar.bg и/или изпратите запитване, и/или имейл до нас, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно предоставяте на „ТЕХНОКАР” ЕООД, отнасящата се до Вас информация, която ще бъде обработвана с цел – сигурност и защита на софтуерната среда и под разбиране за обратна връзка с Вас.

  Молим да имате предвид, че посетител, се явява всяко лице заредило www. technocar.bg в уеб браузъра си.

  КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА – www. technocar.bg:

 • Статистически: IP-адрес, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори – съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра /операционната система/.
 • Персонални: потребителско име, имейл адрес, имена при необходимост. Информацията се използва за осъществяване на обратна връзка с Вас, като потребител.

  Когато посетите нашата интернет платформа – www. technocar.bg, „ТЕХНОКАР” ЕООД събира за Вас данни единствено, които Вашият браузер прехвърля на нашия сървър, и които са технически необходими.

  Посещавайки интернет платформата, на лицензиран сървър се съхраняват данни за отворените от Вас, като посетител страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел – сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице.

  Заличаваме набраните данните незабавно, когато тяхното съхранение не е повече необходимо, освен ако е налице законово задължение за съхранение или с оглед изтичането на давностни срокове.

   Осъществяване на комуникация в електронна среда:

  В случаите на комуникация или взаимодействие с нас, посредством електронна поща или формите за контакт на www. technocar.bg, Вие споделяте с нас Ваши данни, като IP-адрес, електронен адрес и имена при необходимост. Предоставените от Вас данни се съхраняват и използват от нас, с цел обратна връзка, да отговорим на Вашите въпроси, запитвания или за целите на бизнес кореспонденция.

   Когато обработваме данни, събрани в хода на комуникация, ние имаме легитимен интерес да обработваме данните съобразно законовите изисквания, за вътрешно потвърждаване или във връзка с Вашето запитване и/или поръчка.

 • Препратки към социални мрежи:

  На нашата интернет платформа са инсталирани препратки /плъгини/ към социални мрежи. По този начин Ви даваме възможност за взаимодействие със социалните мрежи и с други потребители, за да можем да подобрим предлаганото от нас и да го направим по-интересно за Вас като потребител. Препратките са маркирани с логото на съответната социалната мрежа.

   При посещение на www. technocar.bg няма автоматично предаване на данни към социалните мрежи. Данни се предават само ако кликнете върху логото на социалната мрежа. В този случай, Вашият браузер стартира връзка със сървърите на съответната социална мрежа.

   Доставчиците на социални мрежи съхраняват събраните относно Вас данни като потребителски профили и ги използват за целите на реклама, пазарно проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на уебсайта си.

  За повече информация относно целта и обхвата на събиране на данни и тяхното обработване от социалната мрежа, моля да се запознаете с нейните политики за поверителност и защита на личните данни.

   Моля да имате предвид, че когато ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет платформа или социална мрежа, последните ползват собствени „бисквитки“ и политики за сигурност, над които „ТЕХНОКАР” ЕООД няма контрол.

   Настоящите Политики за поверителност не покриват препратките в интернет платформата www. technocar.bg към други уебсайтове. Отново Ви препоръчваме да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 • „Лог“ файлове:

   Интернет платформата www. technocar.bg, събира данни в „лог“ файлове. Тази информация съдържа: вашето IP, кой браузер ползвате, вида на операционната Ви система, данни кога сте посетили нашата интернет платформа, посетените страници.

  Посочената по – горе информация отнасяща се до Вас, се пази на лицензиран сървър с контролиран режим на достъп в минимално необходимия срок съобразно законовите изисквания.

   ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ      

 Когато посещавате и използвате нашата интернет платформа, на Вашият компютър или мобилно устройство се съхраняват бисквитки. „Бисквитките“ са малко количество данни, които интернет платформата www.technocar.bg съхранява на Вашият компютър или мобилно устройство. Използваме „бисквитки“ във връзка с функционирането на интернет платформата.

   „Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, при регистрация, за съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.  Използваме „бисквитките“ за събиране на обобщени данни за трафика на интернет платформата и нейното взаимодействие с други платформи, с цел оптимизиране на нейната работа и защити.

  Може да настроите браузера си така, че на Вашето устройство да не могат да се запазват бисквитки и/или всеки път да бъдете питани дали сте съгласни да бъдат активирани бисквитки. Също така, можете по всяко време да изтривате бисквитки, които са били активирани. Може да разберете подробно как става това от функцията за помощ във Вашия браузер.

Моля, имайте предвид, че общото деактивиране на бисквитки може да доведе до ограничения във функционалността на нашия уебсайт.

   Интернет платформата www. technocar.bg използва следните бисквитки:

 • Задължително необходими бисквитки /бисквитки свързани с ефективността на сайта/:

  Задължително необходимите бисквитки гарантират функции, без които не можете да използвате по предназначение нашата интернет платформа.  Цялата информация, която се съхранява в тези бисквитки се връща към www. technocar.bg.

  Използването на задължително необходимите бисквитки от www. technocar.bg е възможно без Вашето съгласие и/или разрешение, и съответно не могат да се активират или деактивират поотделно. Вие обаче можете да деактивирате тези бисквитки във Вашия браузер по всяко време, което ще Ви възпрепятства да видите или използвате изцяло www. technocar.bg.

 • Бисквитки за функционалност и изпълнение:

 Бисквитките за функционалност позволяват на нашата интернет платформа да съхранява вече предоставена от Вас информация и настройки, и съответно да Ви предложи подобрени и по-персонализирани функции на базата на тази информация. Тези бисквитки събират и съхраняват само анонимна информация, и не са в състояние да проследят Вашите движения в други интернет платформи.

 Бисквитките за изпълнение събират информация относно това как се използва нашата интернет платформа с цел повишаване на нейната конкурентоспособност, съдържание и функционалност. Тези бисквитки позволяват да се определи кои подстраници от платформата се посещават и от кое съдържание потребителите се интересуват най-много. Моля, да имате предвид, че Вашия IP адрес, се обработва технически, автоматично се превръща в анонимен, което не позволява профелиране на потребители.

  Може да промените настройките на тези бисквитки по всяко време.

     ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

„ТЕХНОКАР” ЕООД, г. Варна, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за Вашите правата и свободи, е въвело подходящи технически и организационни мерки, които системно подобрява и актуализира, за да гарантира и да осигури максимална защита на обработваните лични данни.

    „ТЕХНОКАР” ЕООД, г. Варна, обработва лични данни неавтоматизирано на хартиен и/или на технически носител.

    С цел осъществяване на ефективна и всеобхватна защита на обработваните лични данни, Дружеството прилага подходящи, технически и организационни мерки, които гарантират устойчивост, надеждност и сигурност на системите и услугите при обработване на лични данни. Прилагат се съвременни методи и средства за защита при пренасяне на информацията, надеждна и защитена идентификация и автентификация на изпращача и на получателя на информацията, и осигуряване на конфиденциалност и интегритет на пренасяната информация.   

   Дружеството не прилага автоматизирано вземане на решения на база лични данни и/ или профилиране.

   Дружеството предприема всички мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, както и от други незаконни форми на обработване.

   Установена е система от мерки по организиране на вътрешния ред и контрол на достъпа до сградата, помещенията и устройствата, в които се набират, обработват и съхраняват лични данни. Осъществява се и видеонаблюдение.

   Използваните от  „ТЕХНОКАР” ЕООД, г. Варна програмни продукти са съобразени с актуалните нормативни изисквания за защита на личните данни и осигуряват ефективен контрол и защита от неправомерен достъп. Осъществява се системно сканиране за зловреден софтуер.

   Цялата отнасящата се до Вас информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой наши служители, които имат персонифицирани права за достъп. Внедрени са организационни и административни мерки, регламентирани с правила, политики и заповеди на Управителя на Дружеството за гарантиране на постоянна поверителност и конфиденциалност. Служителите обработващи лични данни в Дружеството поемат задължение за конфиденциалност и неразпространение на лични данни.

Определено е Длъжностно лице за защита на личните данни.

   ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

  „ТЕХНОКАР” ЕООД, г. Варна, ДЕКЛАРИРА, че гарантира на субектите на лични данни, спазване на политика на конфиденциалност и неразпространяване на лични данни.

  „ТЕХНОКАР” ЕООД, г. Варна, ДЕКЛАРИРА, че обработваните от Дружеството, лични данни няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън предвидените в закона и/или договора условия.

  „ТЕХНОКАР” ЕООД, г. Варна, ДЕКЛАРИРА, че обработва личните данни на субектите единствено и само за целите, предвидени в договора и/или в закона, и по начин съвместим с тях.

  ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

     В качеството Ви насубекти на лични данни, имате право по всяко време на обработването да поискате от „ТЕХНОКАР” ЕООД, г. Варна,  информация и достъп до обработваната по отношение на Вас информация.

      Имате право по всяко време на обработването да поискате коригиране, изтриване, ограничаване или изтриване на обработваните по отношение на Вас данни.

  Можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление до „ТЕХНОКАР” ЕООД на адрес: гр. Варна, бул.“Владислав Варненчик“ № 310 и/или на имейл адрес: d.kraichev@technocar.bg     телефон: 052737373

   Лице за контакт: Димитър Крайчев

   Можете да упражните правата си като депозирате писмено Заявление за достъп до лични данни до „ТЕХНОКАР” ЕООД на посочените по – горе адреси. Следва да депозирате заявлението лично или, чрез изрично упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа: данни, които Ви идентифицират, като субект на данните /три имена, качество и други/; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на достъпа до лични данни; подпис; дата и адрес за кореспонденция и връзка с Вас. Заявлението се завежда в регистър.

  Вашето заявление, ще бъде разгледано от оправомощен представител на „ТЕХНОКАР” ЕООД, който ще Ви отговори в срок не по – късно от 30 /тридесет/ дни. Отговорът ще Ви бъде съобщен по подходящ начин, както и писмено.

   Имате право по всяко време на обработването да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни, при условие, че липсва друго основание за законосъобразно обработване. Необходимо е да ни информирате, за това на имейл адрес: d.kraichev@technocar.bg

    В случаите, когато лични данни са предоставени от субект на данни на „ТЕХНОКАР” ЕООД, без основание и/или в противоречие с целите и принципите по обработване на данни, „ТЕХНОКАР” ЕООД ги връща незабавно или ги изтрива, или унищожава в срок от един месец от узнаването.

    В случаите, когато данните не са получени от субекта на лични данни, за който се отнасят, „ТЕХНОКАР” ЕООД информира субекта за: данните идентифициращи администратора и координати за връзка с него; целите, срока и правното основание на обработването; за категориите предоставени данни и техния източник; за получателите, на които ще бъдат предоставени; както и за правото на субекта на достъп, коригиране, ограничаване или изтриване на неговите лични данни.

  В качеството си на субекти на лични данни, имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на отнасящата се до Вас информация, пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, както и пред компетентните съдебни органи.

Запазваме правото си да променяме настоящите Политики за поверителност и прозрачност.

   По смисъла на настоящите  Политики:

   „Субект на лични данни“ е физическото лице – служител, работник, кандидат за работа, клиент, контрагент и/или физическо лице представляващо юридическо лице и/или друго лице, за което се отнасят личните данни, и което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци

  „Администратор на лични данни“ е „ТЕХНОКАР” ЕООД, ЕИК:103093128;

  „Лични данни“  са всяка информация, отнасяща се до физическо лице в качеството му на служител, работник, кандидат за работа, клиент, контрагент и/или физическо лице представляващо юридическо лице и/или друго лице, за което се отнасят личните данни, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци;

Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, които Дружеството извършвана по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;

 „Обработващ лични данни“ е физическо лице служител на „ТЕХНОКАР” ЕООД, ЕИК:103093128, което обработва лични данни от името и под ръководството на Дружеството в качеството му на администратор на лични данни;

 „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

“Конфиденциална информация” е всяка информация, получена в писмен, устен или електронен вид, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, за които са получени сведения в резултат на работата като служител обработващ лични данни

                                                                                                                       „ТЕХНОКАР” ЕООД